قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت حوزه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سال ۱۳۹۰
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت حوزه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سال ۱۳۹۰
اسامی قبول شدگان کارآموزان وکالت سال ۹۰

بدینوسیله اسامی قبول شدگان الف- ۷۰ نفر سهمیه آزاد و ب -۵ نفر سهمیه ایثارگری به شرح زیر و به ترتیب رتبه قبولی اعلام می گردد. 
   
   
پذیرفته شدگان از تاریخ  ۹۰/۱۰/۲۵ لغایت ۹۱/۱/۲۵ به واحد کارآموزی کانون مراجعه و با ارائه مدارک زیر نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند:
 
۱ - کارنامه صادره از سازمان سنجش

 ۲ -    دانشنامه یا گواهی اتمام دوره کارشناسی (اصل و فتوکپی ۲ سری مصدق)
 
۳- پایان خدمت یا معافیت دائم  (اصل و فتوکپی مصدق)

۴ - شناسنامه  (اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه)

۵ - کارت ملی (اصل و فتوکپی)
 
۶ - عکس رنگی ۳×۴   ۱۲ قطعه

۷- گواهی ایثارگری صادر شده در سال ۱۳۹۰ برای ایثارگران

 
یادآوری: معترضین به نتیجه آزمون می توانند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه ساقی اعتراض کتبی خود را با حضور در دفتر کانون و تکمیل فرم مربوطه به واحد کارآموزی تسلیم نمایند

 
ارسال شده در تاریخ : 1390/10/18